Kicak Myśliciel

Pogwizdów

Początki szkolnictwa w Pogwizdowie datuje się na koniec XVIII wieku. Dzieci uczyły się w jednoklasowej szkole katolickiej. Wzrastająca liczba uczniów powodowała, że nauka w jednej izbie stawała się niemożliwa. W 1889 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Powstały budynek umożliwił przekształcenie szkoły jednoklasowej w dwuklasową. Sytuacja taka utrzymywała się do czasów powojennych. Obecnie szkoła prezentuje się okazale. Tworzą ją budynki budowane w różnych latach. Otwarcie „starszego” budynku szkoły miało miejsce w październiku 1956r. Wyż demograficzny oraz powstanie osiedla górniczego wymusiło potrzebę  otwarcie nowego skrzydła.  Nastąpiło to grudniu 1997 roku. Reforma oświaty spowodowała konieczność dalszej jej rozbudowy. Kolejne skrzydło oddano do użytku 14 października 2000 r. Budynek  hali sportowej otwarto w dniu14 października 2003 r.

Wierszyk

Kiedy tu idymy, to se gwiżdżymy, ale za to w ławka uważnie siedzymy.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.