Poznaj Hażlach

Dlaczego warto?

Mapa

Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej znajduje się w Domu Przyrodnika w Hażlachu, powstałym w ramach projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Liderem projektu była Gmina Hażlach, zaś jej partnerem Muzeum Těsinska w Czeskim Cieszynie, które przeprowadziło rewitalizację Archeoparku w Kocobędzu-Podoborze. PIT funkcjonuje w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej,  wdrażanego od 2010 roku przez Śląską Organizację Turystyczną oraz beneficjentów, między innymi Gminę Hażlach i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Do 2020 roku znajdował się w lokalu ówczesnego Gminnego Centrum Informacji w budynku Urzędu Gminy Hażlach przy ulicy Głównej 57. W Domu Przyrodnika turyści i zwiedzający mogą otrzymać darmowe materiały informacyjne, w tym mapy, foldery i broszury. Można je odbierać wyłącznie osobiście, ich wysyłka nie jest prowadzona.

O gminie Hażlach

Hażlach w liczbach

10 544 Mieszkańców
48,80 km² Powierzchnia
6 Sołectw
VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.