HAŻLASKI KICAK

DOBRO WSPÓLNE

Wspólne dobro gminy Hażlach, to „Kicak”, czyli zając, którego postać jest związana historycznie z nazwą gminy i wywodzi się z języka niemieckiego (Hasenloch – zajęczy dół). Symboliczny i sympatyczny Kicak w projekcie partnerskim łagodził spory i połączył we współdziałaniu wszystkie sołectwa. W ramach rozmaitych aktywności promowano „Kicaka” jako markę gminy i atrakcję turystyczną.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (Ośrodek Działaj Lokalnie)

Grażyna Krehut (Program „Liderzy PAFW”)

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk (Program „Równać Szanse”)

DZIAŁANIA

Partnerzy stawiając na stworzenie marki regionu oznaczyli ciekawe miejsca gminy Hażlach tablicą z grawerem Kicaka. W każdym sołectwie powstała mapa z oznakowaną ścieżką „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”. Mapy zostały wydane również w formie papierowej. Wszystkie projekty  powstawały w oparciu o partycypacyjny udział liderów z każdego sołectwa – podczas warsztatów partnerzy wskazali zasoby, ciekawe miejsca, ustalili lokalizację tablic i tabliczek, mając decydujący wpływ na końcowy efekt. Przeprowadzono również promocję Kicaka w lokalnych mediach i portalach społecznościowych. „Hażlaski Kicak” otrzymał własny fanpage, a ponadto stworzono materiały wizualne promujące zająca jako symbol gminy.

Partnerstwo animowało społeczność lokalną poprzez: konkursy kulinarne, sportowe czy artystyczne związane z Kicakiem. W ramach projektu powstały tablice, murale, oraz wiersze, których motywem wiodącym był lokalny symbol. Ponadto przygotowane zostały akcesoria związane z „Kicakiem” – torby, kubki, balony i przypinki dla uczestników konkursów i animacji. Podsumowaniem projektu były Dożynki z Kicakiem w Zamarskach, w których wzięło udział około 2 tysiące osób.

REZULTATY

Głównym rezultatem jest zwiększenie atrakcyjności i promocja gminy. Przyjazny symbol, jako dobro wspólne przyczynia się do łagodzenia konfliktów i rywalizacji, zachęca do wspólnej aktywności i nawiązywania dobrych relacji sąsiedzkich i integracji w lokalnej społeczności. Zawiązała się też trwała współpraca, dająca podstawy do realizacji kolejnych partnerskich inicjatyw.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.