Kicak Molek Kśiążkowy

Pogwizdów

W 1949 roku na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Pogwizdowie. Mieściła się w Domu Ludowym. Obecnie znajduje się w budynku gminnym. W 2004roku biblioteka została skomputeryzowana, a rok później podłączono Internet i stworzono komputerową bazę danych. Pierwszy wpis do ksiąg inwentarzowych biblioteki obejmował 500 woluminów przydzielonych przez Naczelnego Dyrektora Bibliotek działającą przy Ministerstwie Oświaty. Do wzrostu księgozbioru przyczyniła się także Macierz Szkolna przekazując książki w darze.Księgozbiór w Pogwizdowie liczy 12130 woluminów i systematycznie się powiększa.

Wierszyk

Naszej bibliotki technologia nie ominyła i gwizdajóncym na ksiónżki czytani ułatwiła.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.