Kicak Piętruś

Pogwizdów

Osiedle budowane przez założoną w roku 1986 Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Cieszynie przeznaczone było głównie dla osób pracujących w pobliskiej Kopalni Węgla Kamiennego "Morcinek" w Kaczycach. Obecnie osiedle składa się z 470 lokali o powierzchni 26 100 m².  

Wierszyk

Kaj kiesi gwizdoł wiater - bloki podziwiómy, Choć kapke uż w dziedzinie chałup szumnych mómy.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.