Kicak Macierzowiec

Pogwizdów

Dom Ludowy im. Wojewody Śląskiego dra Grażyńskiego to największe dzieło pogwizdowskich macierzowców.  22 czerwca 1930 roku poświęcono pod budowę kamień węgielny, po dwóch latach   zakończono budowę.  Przez długie  lata Dom Ludowy był własnością Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Obecnie właścicielem budynku został Urząd Gminy w Hażlachu. Zmodernizowany Dom Ludowy jest miejscem integracji mieszkańców gminy. Swoją siedzibę ma tu miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Seniora.

Wierszyk

Te chałupe w czyniespołecznym starzicy stawiali,I przi tym se głośno gwizdali.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.