Kicak Przyrodnik

Rudnik

Tutejsze lasy o pow. 49 hektarów, nie tylko, że dodatnio wpływają na tutejszy mikroklimat, to charakteryzują się wielkim bogactwem flory i fauny. Można tu spotkać naturalne drzewostany dębowo-lipowo-jesionowe, buczyny i grądy, a także roślinnosć łęgową i bagienną. Taka różnorodnosć flory sprzyja zamieszkiwaniu wielu przedstawicieli rodzimej fauny. Spotyka się tu sarny, dziki, lisy, kuny, zające ( których jest tutaj najwięcej).Z dzikiego ptactwa widuje się przepiórki,  bociany, bażanty, wróble, kosy i wiele innych.  Bogactwo tutejszej przyrody, wykorzystują nasi nauczyciele organizując lekcje poglądowe i wycieczki w terenie   Ciekawostki Dzieci wraz nauczycielami i rodzicami, zbudowali karmiki i budki lęgowe  dla ptaków i nietoperzy, które powiesili w tutejszym lesie

Wierszyk

Nasze lasy - cud natury, mnóstwo zwierząt, a w tle góry, gdy odpocząć chcesz od światła, to z przyrodą się tu zbrataj.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.