Kicak Świętoszek

Rudnik

Kaplica pod wezwaniem im. Maryji, należy do Parafii Kończyc Wielkich.  Została ona wybudowana przy pomocy prawie wszystkich mieszkaców.  Pomysł zrodził się w 1900r i po uzyskaniu zezwolenia z Kurii Biskupiej  rozpoczęto jej budowę i już w 1908r. maleńki kościółek był gotowy.  Niestety w czasie II wojny światowej uległ poważnemu uszkodzeniu, ale i tym razem  Rudniczanie podjęli się remontu przy udziale ks. Steca.  Natomiast za czasów ks. Adamczyka dobudowano do Kaplicy ,,przybudówkę' w której mieści się zakrystia, a nad nią chór.  Obecnie za ks. Wieliczki dokonano kolejnych znaczących inwestycji modernizacyjnych. Wokół Kościółka ułożono (w czynie społecznym) kostkę brukową, a także terakotę na chórze. a najbliższym czasie planuje się  malowanie.

Wierszyk

Kaplica w Rudniku, Maryi imienia każdego człowieka w lud boży zmienia.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.