Kicak Rudniczek

Rudnik

Rudnik jest najmniejszą miejscowością w gminie, a także w powiecie cieszyńskim.  Jej pow. to 410,5 ha, a ludność nie przekracza 500 mieszkańców. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1566r. W obrębie wsi znajduje się las o nazwie Rudniczak, w którego drzewostanie występują także dęby, możliwe więc, że od barwy ich liści ,  jaką przybierają  te drzewa jesienią, nazwa tak tego lasu jak i wioski Rudnik pochodzi. Historia mówi, że  Rudnik i Kończyce  występowały łącznie, od czasu transakcji kupna Rudnika prz Ewę Wilczkową, a mimo tego,  Rudnik zachował swoją odrębność jako sołectwo po dzień dzisiejszy. Świadczyć może o tyn  pieczęć pochodząca z XVIII wieku, na któej jest umieszczony nasz herb  - trójkąt z okiem Opatrzności  w promieniach i obłokach,  unoszący się jakby nad rzeką i polami.     Ciekawostki: Pierwszą instalację elektryczną założono latem 1953r w szkole, natomiast większość budynków Rudnika została podłączona do prądu 04 stycznia 1957r.  Początek telekomunikacji w Rudniku, to 1960rok, kiedy to w szkole zainstalowano pierwszy telefon. Telefon można było przełączyć do mieszkania  kierownika szkoły.  Z połączenia nocnego w tym mieszkaniu, w nagłych przypadkach, mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Rudnika i Pruchnej.   Mieszkańcy naszej wsi byli i są bardzo ambitni, pracowici, gospodarni i bezinteresowni. Przykładem ich niezwykłej samoorganizacji i  oddanie w pracy dla dobra wspólnego jest to, że swój czas poświęcają dla rozwoju całej wioski integrując wszystkich mieszkańców. Samodzielnie prowadzą szkołę , sami wybudowali Kaplicę pod wezwaniem im. Maryji, prężnie działają w Ochotniczej Straży Pożarnej,  w Ludowym Klubie Sportowym, w Kole Gospodyń Wiejskich, a teraz przyczyniają się do rozbudowy  parku sensorycznego.

Wierszyk

Rudnik mały, lecz wspaniały. Piękne łąki, lasy, góry. Wpadaj do nas gościu miły i korzystaj z każdej chwili.

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.