Kicak Przewodnik

Hażlach

4. KICAK PRZEWODNIK   Dom Przyrodnika znajduje się w budynku dawnego spichlerza pochodzącego z II połowy XIX wieku. Adaptacja tego obiektu została przeprowadzona w drodze realizacji projektu „Wędrówki Doliną  Olzy/Toulky údolím Olše” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. https://domprzyrodnika.pl/

Wierszyk

Duma Hażlacha - Dom Przyrodnika Byś mógł go poznać - proś Przewodnika!

VisitHażlach
hazlach.pl
domprzyrodnika.pl
Punkt Informacji Turystycznej,

Plac prof. Wawrzyczka,

43-419 Hażlach

  • Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem"” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.